Onze rapportage en naleving

Adapteo zet zich in om onze CO2-voetafdruk aanzienlijk te verminderen, in lijn met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. In een belangrijke stap voorwaarts hebben we onze toezeggingsbrief ingediend bij het Science Based Target initiatief (SBTi) in december 2023, met als doel een netto nul doelstelling in 2040 en een tussentijds doel voor 2030.

Laboratoria
Op wetenschap gebaseerde doelen: Onze strategie omvat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) in de scopes 1, 2 en 3, gebaseerd op een baseline van 2022.
Co2 uitstoot verminderen
Decarbonisatieplan: Voltooid in 2023 voor scopes 1 en 2 emissies, ons plan is klaar voor actie vanaf 2024. Het omvat belangrijke gebieden zoals mobiele en stationaire verbranding, verwarming en elektriciteitsgebruik.
Hernieuwbare energie
Overgang naar hernieuwbare energie: Tegen 2024 gaan we over op 100% hernieuwbare elektriciteit en zijn we van plan om voertuigen op fossiele energie en brandstof tegen 2030 uit te faseren.
Scope_3_Focus
Scope 3-emissiestrategie: Voor indirecte emissies ontwikkelen we een plan in overeenstemming met de richtlijnen van SBTi voor de sectoren Bos, Land en Landbouw (FLAG) en Gebouwen.
Korte bouwtijd
Snelle implementatie: Ons doel is om SBTi goedkeuring te krijgen voor onze doelen en plannen in 2024, een jaar eerder dan de deadline van 2025.

Ons Sustainability Report

Sustainability Report 2023

In our Sustainability Report, you will see an overview of the steps that we’ve taken and the efforts that have been made in 2023. We’re also sharing how we have embedded sustainability into our business strategy, inviting you along on our first steps on our roadmap to net zero, and the cleverness of our circular business model. 

Read the report

Sustainability Report 2022

Despite the macroeconomic challenges that 2022 brought, Adapteo has had a  successful business year. We have seen an increased demand for our products and services. As supply chain stoppages and issues have been resolved post-pandemic, we have continuously been able to deliver to our customers on time and with satisfying results.

Read the report

Adapteo heeft het UN Global Compact ondertekend sinds 2020.