Duurzaamheid bij Adapteo

Naar een duurzamere industrie

Volgens de World Green Building Council is de bouw- en vastgoedsector op dit moment goed voor ongeveer 39% van de wereldwijde emissies. Er is echter ruimte voor verbetering. Bijna 80% van de uitstoot die veroorzaakt wordt door bouw en renovatie kan worden verminderd door meer in te zetten op circulaire oplossingen, zoals beschreven in het Circulaire Economie Actieplan van de EU. Een dergelijke transitie is noodzakelijk als we de opwarming van de aarde willen beperken, klimaatverandering willen stoppen en de doelen van het Akkoord van Parijs willen halen.

Duurzaamheid vormt de kern van het bedrijfsmodel van Adapteo en we hebben duurzaamheid geïntegreerd in verschillende onderdelen van ons bedrijf. Het is onze ambitie om een van de meest duurzame bedrijven in de sector te worden.

Wij creëren waarde in de samenleving

Adapteo creëert waarde in de samenleving door ruimte te bieden voor essentiële functies zoals kinderopvang, scholen, kantoren, ouderenzorg en huisvesting. Onze modulaire gebouwen bevatten geavanceerde technologie voor ventilatie en verwarming om een optimale leef- en werkomgeving te creëren die afgestemd is op de behoeften van de gebruikers.

Met flexibele en op maat gemaakte oplossingen kunnen we inspelen op de wensen van onze klanten. Dankzij ons circulaire bedrijfsmodel doen we dit op een milieuvriendelijke wijze, waarbij we grondstoffen sparen en afval beperken.

Wij dragen bij aan een circulaire economie

Onze gebouwen worden hergebruikt, waardoor een circulair model ontstaat dat de hoeveelheid afval beperkt. Met flexibele en aanpasbare oplossingen kan Adapteo aan de behoeften van klanten voldoen door gebruik te maken van bestaande modulaire units die worden gerenoveerd en steeds opnieuw aangepast en verhuurd worden. Met onze bouwtechnologie beperken we productieafval en streven we ernaar het gebruik van gerecyclede en hergebruikte materialen en componenten in onze renovaties en nieuwe productie te maximaliseren. We bouwen met het oog op langdurig gebruik, waarbij circulaire processen een fundamenteel onderdeel vormen van onze duurzaamheidsinspanningen. Daarbij stimuleren we innovatie op het gebied van duurzaamheid binnen onze bedrijfsvoering.

Werk gebaseerd op wetenschap

Onze inspanningen naar een meer duurzame bouwsector is gebaseerd op onderzoek en kennis. Bij Adapteo werken we samen met onderzoekers om te begrijpen wat we kunnen doen om negatieve milieueffecten te verminderen en optimaal gebruik te maken van de grondstoffen die we gebruiken. We voeren klimaatberekeningen uit op onze materiaalstromen, meten de hoeveelheid afval en onze CO2-uitstoot. Levenscyclusanalyses zijn een essentieel instrument om de impact van onze gebouwen op het milieu te begrijpen en te streven naar een reductie daarvan. Met een aanpak die zowel flexibel als kennis gedreven is, blijven we onze duurzaamheidsinspanningen verder ontwikkelen. Zo kunnen we ons zo optimaal mogelijk aanpassen aan een veranderende omgeving.

Het is voor ons belangrijk om samen te werken met onderzoekers om te bepalen waar onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid de grootste impact hebben. Op basis van deze kennis kunnen we actie ondernemen en uitdagingen met geoptimaliseerde maatregelen aanpakken. Dit betekent ook dat we onze kennis voortdurend uitbreiden en onze werkwijze verder ontwikkelen.

– Lina K Wiles, Chief Sustainability Officer

Energiezuinige gebouwen

We zorgen er tegelijkertijd voor dat onze klanten door gebruik te maken van onze ruimteoplossingen, maximale waarde ervaren van hun middelen en de impact op het milieu tot een minimum beperkt wordt. Dit noemen wij duurzaam bouwen.

Door duurzame oplossingen te bieden, kunnen onze energiezuinige gebouwen worden uitgerust met zonnepanelen en intelligente systemen die het energieverbruik van de gebruiker verminderen en daarmee impact op ons klimaat minimaliseren. In sommige van onze gebouwen zijn sensoren geïnstalleerd om verwarming, ventilatie en energieverbruik te meten, waardoor we service kunnen verlenen wanneer dat nodig is in plaats van volgens een vooraf bepaald schema. Op deze manier ondersteunen we onze klanten op een meer klimaatintelligente manier.

Door in gesprek te blijven met onze klanten, zorgen we er op een flexibele en persoonlijke manier voor dat we aan specifieke behoeften en verwachtingen voldoen met betrekking tot certificeringen en energielabels.

Efficiënt gebruik van grondstoffen

Het verzekeren van een duurzame toeleveringsketen is een belangrijke prioriteit voor Adapteo. Door voortdurend te evalueren en samen te werken met partners, streven we ernaar om de meest duurzame optie te kiezen als het gaat om materialen, transport en productiemethoden. We streven naar gebouwen die meer en meer bestaan uit herbruikbare materialen. Ook gebruiken we steeds meer groene energie in onze operaties en hebben de ambitie om stapsgewijs het gebruik van groen vervoer te vergroten, met het oog op een klimaatneutrale productie en transportsysteem. Respect voor mensenrechten, arbeidsrechten en anticorruptie in onze gehele waardeketen is een hoge prioriteit.

“Wij werken nauw samen met onze leveranciers om de meest duurzame opties voor inkoop, transport en productie te vinden. Dankzij onze samenwerkingen binnen de waardeketen en onze gestandaardiseerde bouwunits, hebben we een sterke basis om de waarde van de ingezette middelen te optimaliseren, terwijl we onze negatieve impact minimaliseren.”

– Anders Hermansson Inkoopmanager Adapteo Group

 

Inclusieve werkplek

Het is belangrijk dat de bouwindustrie maatregelen neemt om gelijkheid te bevorderen en discriminatie tegen te gaan en actief werkt aan het voorkomen van ongelukken en gevaarlijke situaties.

Bij Adapteo staat veiligheid en het welzijn van onze medewerkers voorop. We voeren een proactief beleid om een veilige werkomgeving te garanderen. Daarnaast vinden we werkgeluk belangrijk. Daarom bieden we programma’s en mogelijkheden, zodat medewerkers betrokken zijn en kunnen blijven groeien en ontwikkelen.

Adapteo streeft naar gelijke arbeidskansen en rechten voor alle medewerkers, ongeacht geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, etniciteit, religie of andere overtuigingen. Ons beleid met betrekking tot inclusie en diversiteit wordt uitgevoerd volgens lokale wetgeving en in samenwerking met medewerkers en vakbonden.

CO2 Footprint

Binnen onze organisatie staat het verminderen van CO2-uitstoot hoog op de agenda. De CO2-prestatieladder is een norm om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Dit omvat hoofdzakelijk initiatieven gericht op energiebesparing, het gebruik van duurzamere energie en het efficiënt gebruik maken van energie en materialen. Meer hierover is te vinden op www.SKAO.nl

De CO2-prestatieladder fungeert als ons belangrijkste instrument om onze CO2-uitstoot te meten, te streven naar vermindering en dit actief te realiseren in samenwerking met belanghebbenden om ons heen.

Bekijk onze CO2 Footprint bestanden:

Wil je meer horen over duurzaamheid bij Adapteo?

Wil je meer horen over hoe we samen duurzaam en aanpasbaar kunnen bouwen of met een verkoper praten? We denken graag met je mee over de juiste oplossing voor jouw specifieke behoeften.